Tunel Średnicowy Łódź

Łódź, Poland
Tunel Średnicowy Łódź - zdjęcie 1
Klient / Client
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Program
Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja zapewni szybsze połączenie przez centrum miasta, a także przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Dzięki budowie tunelu, dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną wizualizacją na: https://www.youtube.com/watch?v=PIuYYzDz4BQThe construction of the cross-city tunnel is a continuation of the works started with the construction of the Łódź Fabryczna station. The investment will ensure faster connection through the city center, and will also contribute to the creation of an effective system of national interregional connections covering the region of central Poland. Thanks to the tunnel construction, the Łódź Fabryczna station from the final station will become a transit station. The travel time will be shorter, and both regional and long-distance trains will be able to travel through the center of Łódź - on the east-west axis (through Łódź Widzew, Fabryczna and Kaliska stations) and on the north-south axis (through Łódź Widzew, Fabryczna stations, Żabieniec). We invite you to see the official visualization at: https://www.youtube.com/watch?v=PIuYYzDz4BQ
Koszt całkowity / Total Cost
1 764 333 383,70 PLN
Faza / Phase
W budowieUnder construction