Arkadia Dex

Warszawa
Arkadia Dex - zdjęcie 1 Arkadia Dex - zdjęcie 2 Arkadia Dex - zdjęcie 3 Arkadia Dex - zdjęcie 4 Arkadia Dex - zdjęcie 5 Arkadia Dex - zdjęcie 6
Klient / Client
GSSM sp. z o.o. (Unibail Rodamco)GSSM sp. z o.o. (Unibail Rodamco)
Program
Projekt przebudowy, rozbudowy i rozbiórki części centrum handlowo-usługowego "Arkadia" w Warszawie w celu zwiększenia oferty restauracyjnej. Opracowanie to stanowi część ogólnego projektu renowacji jednego z największych centrów handlowych w Europie i z pewnością jednego z najbardziej dochodowych obiektów Inwestora. To jest przyczyną polepszenia oferty zyskownego sektora gastronomicznego poprzez wprowadzenie nowych standardów wizualnych, jak również konceptu wyższej jakości restauracji z tarasami. Zmiany te pozwolą Klientom przeżyć nowe doznania kulinarne w pięknym, nowoczesnym otoczeniu.Conception of a new dining experience area in order to develop the restaurants offer range of the commercial center. This project makes part of the global refurbishment of one of the biggest commercial centers in Europe and certainly one of the most lucrative ones for the Client. That is the reason to enhance the profitable gastronomical sector by introducing new visual standards and the concept of higher quality restaurants with terraces, creating a brand-new dining experience.
Powierzchnia całkowita / Total Area
Extension total surface: 2 280 m2; extension use surface 809 m2; Extension and refurbishment surface 9 500 m2; Volume 11 730 m2
Faza / Phase
Projekt koncepcyjny autorstwa Sagez & Partners, projekt budowlany, projekt wielobranżowy, projekt wykonawczy, nadzory autorskie na budowie, 2013-2017Concept project by Sagez & Partners, building project, multibranch project, execution project, author's supervision on the site, 2013-2017