Dworzec autobusowy Galeria Katowicka

Katowice
Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 1 Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 2 Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 3 Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 4 Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 5 Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 6 Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 7 Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 8 Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 9 Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 10 Dworzec autobusowy Galeria Katowicka - zdjęcie 11
Klient / Client
Galeria Katowicka sp. z o.o. (Neinver Polska), PKP S.A.
Program
Budowa przelotowego dworca autobusowego zlokalizowanego pod dworcem PKP Katowice na poziomie -1, przystanków autobusowych 10, 22 linie autobusoweThe construction of a drive – through bus station, located under the PKP Katowice railway station on level -1, 10 bus stops, 22 bus lines.
Powierzchnia całkowita / Total Area
6556 m2
Faza / Phase
Prace koncepcyjne / WZiZT : 2007-2009 Wielobranżowy Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 2010 Wielobranżowy Projekt Przetargowy: 2010 Prace budowlane– nadzory autorskie: 2010-2013 Concept works / WZiZT works: 2007-2009 Multibranch Building Project with the Building Permit obtention: 2010 Multibranch Tender Project: 2010 Construction works – author’s supervision: 2010-2013