Factory Outlet

Ursus, Warszawa
Factory Outlet - zdjęcie 1 Factory Outlet - zdjęcie 2 Factory Outlet - zdjęcie 3 Factory Outlet - zdjęcie 4 Factory Outlet - zdjęcie 5 Factory Outlet - zdjęcie 6 Factory Outlet - zdjęcie 7
Klient / Client
Neinver (Irus Ursus)
Program
Projekt wnętrz w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącego centrum handlowego typu outlet oraz budowy nowego parkingu podziemnego. The interior project as part of the extension and modernisation of the existing Factory outlet and creation of the under-ground parking.
Powierzchnia całkowita / Total Area
Building area - 7 543 m2 -Total surface - 15 853 m2 -Usable area - 14 900 m2 - Planned development area - 44 471 m2 -Total number of parking places – 994
Faza / Phase
Koncepcja, Koncepcja Wielobranżowa, Projekt budowlany, Pozwolenie na budowę otrzymane w 2012, Projekt przetargowy. Nadzory autorskie na budowie. Obiekt oddano do użytku we wrześniu 2015.Concept project, Multibranch concept project, building project, BP decision obtained in 2012, Tender project. Author's supervision on the site. The official opening took place in September, 2015.