Aktualności News

Insights on Sustainable Urban Development: An Interview with SUD Polska's Architecture Director at 4 Design Days Event

Informacja Prasowa
08.03.2023

Z radością dzielimy się z Wami wywiadem wideo z naszym dyrektorem ds. architektury, Jocelynem Fillard, udzielonym podczas ostatnich 4 Design Days w Katowicach. Wywiad został fachowo przygotowany przez PropertyNews.pl, a Jocelyn dzieli się w nim swoimi przemyśleniami na temat filozofii projektowania SUD Polska o nazwie „Metamorfoza”, a także swoimi spostrzeżeniami na temat zrównoważonego rozwoju miast i 15-minutowego miasta. Nie przegap tej okazji, aby usłyszeć o przyszłości zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich od doświadczonego eksperta w dziedzinie projektowania.

We are excited to share with you the video interview of our very own Architecture Director Jocelyn Fillard during the last 4 Design Daysevent in Katowice. The interview was expertly prepared by PropertyNews.pl, and in it, Jocelyn shares his thoughts about SUD Polska’s design philosophy called “Metamorphosis,” as well as his insights on urban sustainability and the 15mns city. Don’t miss out on this opportunity to hear from a seasoned design expert about the future of sustainable urban development.

CAVALLIA FIRST BUILDING PERMIT ENFORCED!

Informacja Prasowa
23.02.2023

Ekscytujące wiadomości! SUD Polska otrzymał pierwsze pozwolenie na budowę projektu CAVALLIA na poznańskim Łazarzu. Projekt jest wspólną inwestycją BPI Real Estate Poland i Revive Poland i obejmie trzy budynki mieszkalne z 269 ekologicznymi mieszkaniami i nowymi usługami lokalnymi. Inwestycja będzie traktowała priorytetowo zrównoważone rozwiązania, takie jak pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i wykorzystanie wody deszczowej. Dodatkowo, ekosystem terenu zostanie wzmocniony poprzez zachowanie istniejących drzew, sadzenie nowych oraz wykorzystanie naturalnych materiałów budowlanych.

Exciting news! SUD Polska has received the first building permit for the CAVALLIA project in Poznań’s Łazarz district. The project is a joint investment by BPI Real Estate Poland and Revive Poland and will include three residential buildings with 269 eco-friendly apartments and new local services. The development will prioritize sustainable solutions such as heat pumps, photovoltaic panels, and rainwater usage. Additionally, the site’s ecosystem will be enhanced through the preservation of existing trees, the planting of new ones, and the use of natural building materials.

The Two Tunnel Boring Machines Reach Milestones at Łódzki Węzeł Kolejowy

Informacja Prasowa
25.01.2023

Fantastyczne postępy w ŁWK (Łódzki Węzeł Kolejowy)! 25 stycznia, tuż przed godziną 13:00 TBM (Tunnel Boring Machine – maszyna drążąca) „Faustyna” dotarła do wschodniej części Stacji Łódź Koziny.
Tymczasem TBM „Katarzyna” przejeżdża przez Stację Łódź Polesie. Przed maszyną najtrudniejszy etap, który będzie polegał na przebiciu tunelu pod centrum miasta.
Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych drużyn!

Fantastic progress at ŁWK (Łódzki Węzeł Kolejowy), on January 25, shortly before 1pm TBM (Tunnel Boring Machine) “Faustyna” reached the eastern part of the Łódź Koziny Station. In the meantime, TBM “Katarzyna” is passing through the Łódź Polesie Station, ahead of the machine is the most difficult phase which will consist in tunnelling under the city centre.
Congratulation for all the teams involved!

STARSZE AKTUALNOŚCIProjektujemy pierwszy odcinek KDP w Polsce

Informacja Prasowa
22.11.2022

Z radością informujemy, że CPK wybrało konsorcjum kierowane przez Biuro Projektów Metroprojekt i SUD Polska do zaprojektowania pierwszej w Polsce linii kolei dużych prędkości łączącej Warszawę z Łodzią. Czas przejazdu zostanie skrócony z 90 minut do 45 minut. Odcinek kolejowy będzie częścią linii 85, a pociągi będą kursować z prędkością do 250 km/h w pierwszym etapie, docelowo 350 km/h. Kliknij łącze, aby uzyskać więcej informacji. 🚆 Czytaj więcej

We are pound to announce that CPK has chosen the consortium led by Biuro Projektów Metroprojekt & SUD Polska to design the first high-speed rail line in Poland, connecting Warsaw to Łódź. The travel time will be reduced to 45 minutes from 90. The railway section will be a part of line 85, and trains will operate at speeds of up to 250 km/h in the first stage, with a target of 350 km/h. Click the link for more information. 🚆 Read more
Nhood Polska rozstrzygnął konkurs na projekt architektoniczny wielofunkcyjnej inwestycji w Góraszce

Informacja prasowa
14.09.2022

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt wielofunkcyjnego kompleksu w Góraszce, w Polsce wygrał konkurs organizowany przez NHOOD Polska! Zbudowany na terenie o powierzchni ponad 7,3 hektara i ponad 45 000 m2 GLA, projekt Góraszka będzie nowoczesną inwestycją wielofunkcyjną o niespotykanej dotąd skali i formie. Propozycja projektowa SUD Polska obejmuje nowoczesny obiekt otoczony zielenią, z otwartą przestrzenią, w której płynnie przeplatają się funkcje komercyjna, usługowa, gastronomiczna, rozrywkowa i sportowa. Czytaj więcej

We are absolutely delighted to inform you that our design for a multifunctional complex project in #Góraszka, Poland, as won the competition organized by NHOOD Polska! Built over an site with over 7,3 hectares and with over 45,000m2 GLA, the #Góraszka project will be a modern mixed use investment with unprecedented scale and form. SUD Polska design proposal includes modern facility surrounded by #greenery, with an open space, in which #commercial, #service, #gastronomic, #entertainment and #sports functions smoothly intertwine. Read more
Official premier of the movie “Historia warta Poznania"

Informacja prasowa
06.09.2022

🎥 Wczoraj w Poznaniu odbyła się oficjalna premiera filmu 🎬 „Historia warta Poznania”! 🎬. Film opowiada niesamowitą historię poznańskiej dzielnicy Łazarz i jej koszar wojskowych, w których mieścił się dawny 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Ponadto daje wgląd w przyszły rozwój witryny opracowanej przez SUD Polska i prezentowanej przez Jocelyn Fillard, Beatę Kosno i Bruno Sousę. Inwestycja jest spółką partnerską BPI Real Estate Poland & Revive Poland Po więcej informacji serdecznie zapraszamy na oficjalną stronę inwestycji: LinkedIn & Facebook Czytaj więcej.

🎥 Yesterday in Poznan the official premier of the movie 🎬 “Historia warta Poznania”! 🎬 took place. The film retraces the amazing story of the Łazarz district in Poznan and its military barracks, home of the former 15th Poznań Lancers Regiment. Moreover, it gives a glimpse of the future development of the site developed by SUD Polska and presented by Jocelyn Fillard, Beata Kosno & Bruno Sousa. The investment is a partnership between BPI Real Estate Poland & Revive Poland For more information, we cordially invite you to visit the official website of the investment: LinkedIn & Facebook Read more.
UNIQUE TOWER TAKING PART OF THE NEW WARSAW DENSITY

Informacja prasowa
20.07.2022

Wyzwanie związane z brakiem nowej przestrzeni w śródmiejskiej zabudowie dużych miast można przezwyciężyć tworząc pionowo rozbudowane obiekty mieszkalno-usługowe. Warszawska Wola stanowi doskonały przykład takiego podejścia. W ciągu ostatnich lat powstało tu wiele projektów wielofunkcyjnych oraz wieżowców, co czyni Wolę jednym z najbardziej pionowych obszarów w Europie. Najnowszą inwestycją w tej dynamicznie rozwijającej się części miasta jest Unique Tower przy ulicy Grzybowskiej 49. Czytaj więcej

You can overcome the challenge of finding new space in the dense urban development of large cities by expanding existing areas and creating vertically expanded mixed-use objects. Warsaw’s Wola district is an excellent example of this approach, where many multifunctional projects and skyscrapers have been built in recent years, making it one of the most vertical areas in Europe. The Unique Tower project at 49 Grzybowska Street is the latest investment in this vibrant part of the city.  Read more
PROMENADA REFURBISHMENT

Informacja prasowa
20.06.2022

22 lutego rozpoczął się nowy etap remontu Centrum Handlowego Promenada w Warszawie. Projekty handlowe zawsze były pasją dla naszego zespołu. Z wielką przyjemnością kontynuujemy przygodę z Promenadą, wspólnie z Atrium.Ten etap obejmujący 13 500 m2 GLA i 4 800m2 galerii zakończy renowację starej części centrum handlowego. Dzięki stylowej transformacji Promenada stanie się bardziej zrównoważonym budynkiem z nowym systemem oświetleniowym zużywającym mniej energii i redukującym ślad węglowy budynku.

The 22nd of February started the new phase of Promenada shopping centre refurbishment in Warsaw. Retail projects were always a passion for our team and it is a great pleasure to continue the Promenada adventure with Atrium, finishing with this new phase the full refurbishment of 13 500 m2 GLA and 4 800 m2 of mall. This „Grand Magasin” stylish transformation will allow to bring a totally new quality to the visitors experience but also to make from Promenada a more sustainable building with fresh new installations and lighting system consuming less energy and reducing then the carbon foot print of the building.
Cracow urbanist and developer's workshop in Lyon

Informacja prasowa
23.05.2022

Od 1996 roku SUD Architectesis buduje silne relacje, wymienia się pomysłami i dzieli się doświadczeniami między Polską a Francją. W dniach 18-21 maja 2022 r. SUD ARCHITECTES wzięli udział w Warsztatach Deweloperskich organizowanych w Lyonie przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań SBDIM Kraków z udziałem 35 gości reprezentujących głównych krakowskich deweloperów, dostawców, dostawców, konsultantów i instytucje .

Since 1996 , SUD Architectesis building strong relations, exchanging ideas & sharing experiences between Poland and France. On May 18-21st 2022, ,SUD ARCHITECTES took part in the Developer’s Workshops organized in Lyon by SBDIM Krakow , the Association of House and Residential Builders , with the participation of 35 guests representing the main Krakowian developers, suppliers, providers, consultants and institutions.
Fantastyczny wynik 7. edycji konkursu

Nagroda
25.05.2021

Fantastyczny wynik w 7. edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – SUD zdobył prestiżową Nagrodę Publiczności za projekt Foksal 13/15, zrealizowany we współpracy z PROART dla Ghelamco Poland.
Dwie zabytkowe kamienice, odzyskały swój dawny blask i podbiły serca wyborców, w tym mieszkańców Warszawy.Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj więcej.

Fantastic result at 7th edition of the competition for the Architectural Award of the Mayor of the Capital City of Warsaw- SUD won prestigious Audience Award for designed Foksal 13/15, developed in collaboration with PROART for Ghelamco Poland.
Two historic tenement houses, regained their former glory and won the hearts of voters including Warsaw residents.To learn more, please visit: Read more.
SUD Polska wygrywa konkurs projektu Eko - dzielnicy

Nagroda
05.05.2021

Z radością i dumą firma SUD Polska informuje że została laureatem międzynarodowego konkursu architektonicznego i urbanistycznego zorganizowanego przez konsorcjum REVIVE/BPI Real Estate Poland na opracowanie projektu nowej dzielnicy w Poznaniu w kwartale zamkniętym ulicami Grunwaldzka, Grottgera, Matejki i Ułańska. Dawny teren wojskowy docelowo ma zostać przekształcony w wielofunkcyjną przestrzeń, w ramach której powstaną nowoczesne budynki a zabytkowe obiekty zostaną zrewitalizowane.

SUD POLSKA is happy and proud to announce the winning of the international architecture and urbanistic competition organized by the consortium REVIVE/BPI Real Estate Poland for a new district in Poznań at Grunwaldzka, Grottgera, Matejki and Ułańska streets. The former military area is eventually to be transformed into a multifunctional space, where modern buildings will be built and historic buildings will be revitalized.
Rewiztalizacja wnętrz Manufaktury

Informacja prasowa
24.11.2020

Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie APSYS i Union Investment do przeprojektowania wnętrza galerii handlowej Manufaktura. Po 14 latach działalności centrum wymagało odświeżenia i dostosowania projektu do obecnych standardów i potrzeb klientów. Ponieważ projekt od momentu otwarcia cieszy się dużym powodzeniem, wyjątkową tożsamością, naszym głównym celem była naturalna ewolucja wnętrz, ale nie zgubienie DNA Manufaktury. Wówczas naszą główną inspiracją pozostaje Łódź i jej kultura tekstylna, filmowa, modowa i nowoczesna.Czytaj więcej

We were glad to be invited by Apsys and Union investment to think about the renovation of Manufaktura shopping mall interior design. After 14 years of operation, the center needed to be refreshed and the design to be upgraded to the nowadays standards and customers needs. As the project from its opening has a great success, with a unique identity, our main goal was to do a natural evolution of the interiors but to not loose manufaktura DNA. Then our main inspiration remains the city of Lodz and its culture of textile, cinema, fashion and modern art.Read more
Luksus z historią z pozwoleniem na użytkowanie!

Informacja prasowa
25.05.2020

Rezydencja Foksal 13/15 to historyczny i prestiżowy projekt mieszkaniowy opracowany we współpracy pomiędzy ProArt Studio (odpowiedzialnym za projekt konserwacji i rewitalizacji) i SUD Polska (odpowiedzialnym za modernizację i rozbudowę budynku wraz z projektem Multibranch całego budynku ) dla Ghelamco Poland uzyskało właśnie pozwolenie na użytkowanie. Jeśli interesuje Cię historia budynku, zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Radosława Gajdę i Natalię Szcześniak: https://youtu.be/SqLzDtUKz9o

The residence Foksal 13/15, is a historical and prestigious residential project developed in cooperation between ProArt Studio (responsible for the conservation and revitalisation project) and SUD Polska (responsible for the modernization and extension of the building together with Multibranch design of all the building) for Ghelamco Poland. We are kindly inviting you to see this YouTube video prepared by Radosław Gajda & Natalia Szcześniak: https://youtu.be/SqLzDtUKz9o
The House - gdzie nowoczesność spotka naturę

Informacja prasowa
24.04.2020

Zakończono budowę luksusowej willi THE HOUSE, wybudowanej w Warszawie dla klienta prywatnego. Usytuowany na długiej, wąskiej działce projekt zdołał stworzyć przestrzenie z dużą ilością naturalnego światła, bawiąc się przestrzeniami w głównym wolumenie budynku. Projekt stanowi syntezę lokalnej morfologii architektury i nowoczesnego podejścia do projektowania.

Completion of THE HOUSE a luxurious villa built in Warsaw for a private client. Installed on a long and narrow plot, the project managed to create spaces with  lot of natural light by playing with breaks inside the main volume. The project is a synthesis between the local architectural morphology and a modern design approach.
SUD Architekt Polska z nagrodą Perły Łodzi

Informacja prasowa
22.04.2020

SUD Polska z dumą informuje, że wygrał edycję „Perły Łodzi” w 2019r. Za projekt „Tuwima 46” w Łodzi. Ta symboliczna nagroda odzwierciedlająca popularny głos ma na celu pokazać mieszkańcom i odwiedzającym, że Łódź z roku na rok jest coraz piękniejsza. Projekt „Tuwima 46” jest częścią większego programu rewitalizacji organizowanego przez miasto Łódź i opracowanego przez Deloitte i SUD Polska.

SUD Polska is proud to announce that it won the 2019 edition of “Perły Łodzie” for its Project “Tuwina 46” in Łódź, Poland. This symbolic prize which reflect the popular vote, aims to show residents and visitors that the city of Łódź is more beautiful every year. The project “Tuwina 46” is part of a larger revitalization program organized by the city of Łódź and developed by Deloitte and SUD Polska.
Trzy nowe stacje metra już otwarte!

Informacja prasowa
03.04.2020

Dnia 3.04.2020 prezydent miasta stołecznego Warszawy oddał do użytku pasażerów trzy nowe stacje metra na Woli.
Prace przy projekcie wykonawczym stacji Młynów i Płocka wykonywała pracownia SUD POLSKA. Po więcej informacji zapraszamy na: https://www.metro.waw.pl/

On April 3, 2020, the president of the capital city of Warsaw put into service three new metro stations in Wola.
Works on the executive design of the Młynów and Płock stations were carried out by the SUD POLSKA studio. For more information, please visit: https://www.metro.waw.pl/
Ruszyła budowa tunelu średnicowego w Łodzi.

Informacja prasowa
23.03.2020

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  rozpoczęły budowę Tunelu średnicowego w Łodzi. Projekt pracowni SUD Architectes to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja zapewni szybsze połączenie przez centrum miasta, a także przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną wizualizacją na: https://www.youtube.com/watch?v=PIuYYzDz4BQ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. began construction of the cross-city tunnel in Łódź. The project of the SUD Architectes is a continuation of the works started with the construction of the Łódź Fabryczna station. The investment will ensure faster connection through the city center, and will also contribute to the creation of an effective system of national interregional connections covering the region of central Poland. We invite you to watch the official visualization at: https://www.youtube.com/watch?v=PIuYYzDz4BQ
Wykład Jocelyn Fillard o metamorfozach w architekturze

Wydarzenie
04.02.2020

Nasz Design Director Jocelyn Fillard,odbył bardzo udany wykład zorganizowany 23 stycznia 2020 r. przez Warszawski oddział SARP w pawilonie ZODIAK (Warszawski Pawilon Architektury). Jocelyn Fillard miał okazję wyjaśnić swój pogląd na zagadnienie rewitalizacji architektonicznej i urbanistycznej. Podczas jego prezentacji zaprezentowano 4 kluczowe projekty zrealizowane w SUD Polska, które odniosły sukces w metamorfozach miast, a mianowicie Manufaktura, Galeria Katowicka, Forum Radunia i rewitalizacja miasta w Łodzi.

Our Design Director Jocelyn Fillard had a very successful speach organized on 23rd of Janurary 2020 by The Warsaw Branch of SARP at ZODIAK (Warszawski Pawilon Architektury). Jocelyn Fillard had the opportunity to explain his view on architectural and urban revitalisation. During his presentation, 3 key projects developed at SUD Polska with a successful impact in urban revitalization, were presented, namely, Manufaktura, Galeria Katowicka, Forum Radunia and the urban revitalization od Łódź.
Metamorphosis: A concept of architectural and urban revitalisation

Wydarzenie
14.01.2020

Idea rewitalizacji rozwija się dynamicznie w ostatnich latach na świecie zarówno w skali architektonicznej jak i urbanistycznej. Podczas prezentacji Jocelyn Fillard przybliży proces powstawania i rozwoju projektów, które były kamieniami milowymi w budowaniu filozofii Metamorfozy. Więcej informacji i rejestracja na:  https://sud-event-sarp-warszawa.konfeo.com/pl/groups

The idea of revitalization has been developing dynamically in recent years in the world both on an architectural and urban scale. During the presentation, Jocelyn Fillard will discuss the process of creating and developing projects that were milestones in building the philosophy of Metamorphosis. For more information and registration visit: https://sud-event-sarp-warszawa.konfeo.com/pl/groups
SUD POLSKA w jury CIJ Awards

Informacja prasowa
31.10.2019

W tegorocznej edycji CIJ Awards w jury zasiada przedstawiciel naszej firmy dyrektor Pan Nicolas Roques.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: awards.cijeurope.com/

In this year’s edition of the CIJ Awards, a representative of our company director Nicolas Roques sits in the jury. Do you want to learn more? Please visit: awards.cijeurope.com
Trzy projekty SUD ARCHITEKT POLSKA z nagrodą PRCH RETAIL AWARDS

Nagroda
09.10.2019

Fantastyczny wynik podczas 10. edycji nagród PRCH RETAIL AWARDS,
w której 3 centra handlowe SUD Polska zdobyły nagrody w kategoriach: Nowe Centrum Handlowe Roku dla Forum Gdańsk,
Przebudowa/Rozbudowa/Modernizacja 1 miejsce dla CH Platan oraz 3 miejsce dla CH Promenada.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: www.retailawards.org.pl/laureaci-prch-ra

A fantastic result during the 10th edition of the PRCH RETAIL AWARDS where 3 SUD Polska – designed shopping malls ForumGdańsk, CH Platan & CH Promenada, won respectively the prize of the New shopping mall of the year and the 1st and 3rd place of Refurbishment / redevelopment / modernization of the year!
To learn more, please visit:
https://www.retailawards.org.pl/laureaci-prch-ra
Architekci z SUD Polska projektują pierwszy europejski Royal Tulip

Informacja prasowa
25.05.2019

Do Polski wchodzi luksusowa marka Royal Tulip. Pod tą marką funkcjonować będzie obiekt powstający w ramach kompleksu Unique Tower, zlokalizowany w centrum Warszawy. Za projekt architektoniczny odpowiada studio SUD Polska. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: propertydesign.pl

Architects from SUD Polska are designing the first European Royal Tulip
Royal Tulip is entering Poland. The luxury hotel brand choose Unique Tower to open its first hotel in Europe. Unique Tower, located in the Warsaw city centre, is SUD Polska studio design. To learn more, please visit: propertydesign.pl
Nowa odsłona Kępy Mieszczańskiej

Informacja prasowa
16.05.2019

Bulwary Książęce we Wrocławiu nadadzą Kępie Mieszczańskiej nowe oblicze. Powstający kompleks sprawi, że okolica zyska funkcjonalny wymiar i zmieni się w prawdziwe, tętniące życiem bulwary Wrocławia. Inwestycję łączącą funkcje mieszkaniową i handlowo-usługową wyróżnia wyjątkowa architektura spod kreski Sud Polska. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: propertydesign.pl

Bulwary Książęce will breathe a new life into Kępa Mieszczańska
Bulwary Książęce will breathe a new life into Kępa Mieszczańska in Wrocław. The functional complex will change the whole neighbourhood into a bustling boulevards. The project combines residential and commercial functions is SUD Polska design. To learn more, please visit: propertydesign.pl
Manufaktura rozpoczyna modernizację

Informacja prasowa
23.04.2019

Rozpoczęto prace związane z modernizacją łódzkiej Manufaktury projektu przygotowanego w pracowni SUD Polska. Po 13 latach od otwarcia Manufaktura zmienia się dla swoich klientów, aby jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby. Jak powiedział Jocelyn Fillard główną inspiracją do stworzenia projektu jest historia i kultura miasta związana z przemysłem włókienniczym oraz unikalna atmosfera miejsca. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: manufaktura.com

Manufaktura begins its modernisation
SUD Polska architects are at the helm of Manufaktura’s modernisation. The shopping centre has fulfilled its role for many years. However, to keep up with time and technology, Manufaktura is going to be modernised to suit a modern customer’s needs. Jocelyn Fillard says that inspiration of architectural project is Łódź textile industry and refined atmosphere, as well as emphasizes the team’s deep knowledge of the city, its culture and history. To learn more, please visit: manufaktura.com
Forum Gdańsk wyróżnione w konkursie ICSC European Shopping Centre Awards 2019

Nagroda
12.04.2019

Forum Gdańsk jako jedyne polskie centrum handlowe zostało wyróżnione w prestiżowym konkursie ICSC European Shopping Centre Awards 2019. Nagroda przyznawana jest przez International Council of Shopping Centers od 1977 roku. Jest to  najbardziej prestiżowe wyróżnienie nagradzające najlepsze nowe centra handlowe w Europie.

Forum Gdańsk received a Commendation in the ICSC European Shopping Centre Awards 2019
Forum Gdańsk have been recognized as one of the most prestigious in the field of European retail property as an only project from Poland. Each year since 1977, International Council of Shopping Centers has presented awards for the most outstanding new refurbished and established shopping centres in Europe.
Foksal 13/15 z nagrodą Golden Villa Awards 2019

Nagroda
22.03.2019

Foksal 13/15 otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie Golden Villa Awards, organizowanym przez magazyn Villa. Inwestycja reprezentuje unikalny w Warszawie styl belle époque. Projekt powstaje we współpracy SUD Polska z pracownią Proart, inwestorem jest Ghelamco. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: magazynvilla.pl

Foksal 13/15 won Golden Villa Awards 2019
Foksal 13/15 residential project won the Golden Villa Awards – prestigious contest organised by Villa Magazin. Foksal 13/15 is a unique example of Warsaw’s architecture from the belle époque. The project is being implemented thanks to cooperation between Ghelamco, Proart and our team in SUD Polska. To learn more, please visit: http://www.magazynvilla.pl/
Projekty SUD Polska z 3 nagrodami CEE Retail Awards 2019

Nagroda
24.01.2019

Forum Gdańsk oraz Atrium Promenada otrzymały nagrody podczas forum CEE Retail, organizowanego dorocznie przez EuropaProperty. Gala CEE Retail Awards 2019 odbyła się 24 stycznia br., a studio SUD Polska zostało docenione w aż trzech kategoriach: „Innovation of the Year – Shopping Center”, „Retail Project” oraz „Retail Extension / Refurbishment Project”. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: europaproperty.com

SUD Polska projects with 3 awards in CEE Retail Awards.
Forum Gdańsk and Atrium Promenada received prizes at the CEE Retail forum, organized annually by EuropaProperty. CEE Retail Awards 2019 Gala took place on January 24 this year, and SUD Polska studio was recognized in three categories: „Innovation of the Year – Shopping Center”, „Retail Project” and „Retail Extension / Refurbishment Project”. To learn more, please visit: europaproperty.com
Dwa projekty SUD Polska z prestiżową nagrodą Property Design Awards 2019

Nagroda
24.01.2019

Hotel Europejski oraz Forum Gdańsk zostały nagrodzone w tegorocznym Property Design Awards w kategorii „Bryła”. Nagrody wręczono 24 stycznia podczas uroczystej Gali towarzyszącej 4 Design Days – największemu w tej części Europy wydarzeniu rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. Property Design Awards to nagroda przyznawana najlepszym projektom komercyjnym i publicznym w Polsce. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: propertydesign.pl

Two SUD Polska projects with the prestigious Property Design Awards 2019.
Hotel Europejski and Forum Gdańsk were awarded at this year’s Property Design Awards in the „Body of the building” category. The awards were presented on January 24 during a gala accompanying 4 Design Days – the largest real estate, architecture, interior design and design event in this part of Europe. Property Design Awards is an award granted to the best commercial and public projects in Poland. To learn more, please visit: propertydesign.pl
Architektura Promenady inspiruje do rozrywki, wypoczynku i zakupów

Informacja prasowa
16.01.2019

Atrium Promenada w wyniku ukończenia pierwszej fazy rozbudowy i przebudowy zyskała zupełnie nową strefę food court oraz Aleję Fontann. W kolejnych latach centrum bardzo się zmieni, między innymi za sprawą architektów z pracowni SUD Polska, by jeszcze lepiej odpowiadać na współczesne potrzeby klientów, szukających nie tylko zakupów, ale też rozrywki i wypoczynku. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: biznes.newseria.pl

Architecture of Promenada inspires to entertainment, leisure and shopping
The first phase of Atrium Promenada modernization was completed. Promenada gained a new food court zone and Fountain Alley. In the following years, the center will change, among others, thanks to our team of architects at SUD. Promenada was designed as respond to the customers’ needs looking for shopping destination, as well as entertainment and leisure. To learn more, please visit: biznes.newseria.pl
Rynek galerii handlowych w Polsce

Komentarz ekspercki
15.01.2019

Jocelyn Fillard dla „Pulsu Biznesu” skomentował rynek galerii handlowych w Polsce. Galerie handlowe powinny być projektowane w taki sposób, aby dostęp do części gastronomicznych oraz rekreacyjnych możliwy był bez przekraczania przestrzeni handlowych, zamkniętych w niedziele. Jocelyn Fillard podkreśla, że ok. 90% nowych projektów, nad którymi obecnie pracują architekci w SUD Polska to obiekty wielofunkcyjne. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: pb.pl

Shopping malls in Poland
Jocelyn Fillard SUD Polska Architecture Director in “Puls Biznesu” comments the retail trends in design. According to Jocelyn Fillard, food courts and entertainment areas in shopping centers should be designed so that customers have access to them without having to go through a retail space that is closed on Sundays. Jocelyn Fillard emphasizes the fact that 90% of SUD Polska projects are focused on mix-used buildings. To learn more, please visit: pb.pl
Zapraszamy do głosowania na nasze projekty w Property Design Awards 2019

Konkurs
04.01.2019

Trzy projekty zaprojektowane w pracowni SUD Architectes zostały nominowane do nagrody Property Design Awards 2019. Zapraszamy do głosowania na Forum Gdańsk, Hotel Europejski oraz Atrium Promenada. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: propertydesign.pl

Vote for our designs at Property Design Awards 2019
Three of our projects have been nominated in Property Design Awards 2019! Vote today to Forum Gdańsk, Hotel Europejski and Atrium Promenada. To learn more, please visit: propertydesign.pl
Widzimy potrzebę modernizacji centrów handlowych w Polsce

Wywiad
14.12.2018

Magdalena Plutyńska oraz Jocelyn Fillard w wywiadzie dla Property Design opowiedzieli o potrzebie modernizacji centrów handlowych w Polsce oraz rosnącym znaczeniu unikalnej architektury. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: propertydesign.pl

We see the need to modernize shopping centers in Poland
PropertyDesign interviewed Jocelyn Fillard  and Magdalena Plutyńska, discussing the shopping malls need of modernization and growing importance of shopping area unique architecture. To learn more, please visit: propertydesign.pl
Galeria Katowicka zanotowała historyczny rekord odwiedzalności

Artykuł prasowy
12.12.2018

Ponad 84 000 osób wybrało się w piątek, 23 listopada, na zakupy do Galerii Katowickiej. To nowy rekord dziennej odwiedzalności od czasu otwarcia katowickiego centrum we wrześniu 2013 roku. W SUD Architecets cieszymy się, że nasze projekty są popularnymi miejscami zakupów oraz życia mieszkańców. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: retailnet.pl

Galeria Katowicka reached a new score number of visits
Over 84 000 people visited the Galeria Katowicka shopping mall on Friday, November 23th. Galeria Katowicka reached a new score number of visits. In SUD Architectes, we are glad that our designs are becoming popular places for public and cultural life. To learn more, please visit: retailnet.pl
Gdzie mogą wejść nowe galerie?

Komentarz ekspercki
11.12.2018

Jocelyn Fillard, Dyrektor ds. Architektury i Partner w SUD Architectes w “Rzeczpospolitej” komentuje rynek powierzchni handlowych w Polsce. Jak podkreśla – Centra handlowe stają się centrami życia społecznego i kulturalnego. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: rp.pl

Where can new shopping malls come in?
Jocelyn Fillard, Architectual Director and Partner in SUD Architectes commentary for „Rzeczpospolita” daily speaks about the retail market. He underlines that shopping malls become centers of public and cultural life. To learn more, please visit: rp.pl
Nowoczesne oblicze zabytkowych kamienic Foksal 13/15

Artykuł prasowy
28.11.2018

Restauracja dwóch przedwojennych kamienic w historycznym sercu Warszawy przy ulicy Foksal 13/15 stanowi jeden z najbardziej spektakularnych i wymagających projektów mieszkaniowych w mieście. Inwestorem jest Ghelamco Polska, a projekt rewitalizacji powstał we współpracy pracowni Proart oraz SUD Architectes. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę label-magazine.com

Modern facade of historical  Foksal 13/15
Mansions Foksal 13/15 will be one of the most spectacular and challenging residential projects in Warsaw. The main aim of the project is to restore the splendor of two pre-war buildings in the historic heart of Warsaw. Investor is Ghelamco Poland and restoration project was design by Proart in coordination with SUD Architectes. To learn more, please visit: label-magazine.com
SUD Architectes wzięło udział w wydarzeniu 4 Future Day

Wydarzenia
08.11.2018

Architekci pracowni SUD Architectes chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem z młodymi architektami i inżynierami. Podczas wydarzenia 4 Future Day, Paweł Marczak, Projekt Manager podzielił się swoim doświadczeniem pracy nad rewitalizacją Hotelu Europejskiego, natomiast Marcin Orzeszyna Contracting and Process Manager reprezentował SUD Architectes w strefie kariery. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: buildercorp.pl

SUD Architectes at 4 Future Day event organized by Builder
SUD Architectes is a team of experienced architects, always willing to share their knowledge with young architects and engineers. During the 4 Future Day, Paweł Marczak Project Manager shared his experience about the Hotel Europejski revitalization and Marcin Orzeszyna Contracting and Process Manager represented SUD Architectes in career area. To learn more, please visit: buildercorp.pl
Forum Gdańsk reprezentuje Polskę w finale MAPIC World Awards.

Nagrody
29.10.2018

Forum Gdańsk znalazło się wśród finalistów międzynarodowego konkursu MAPIC World Awards w kategorii Najlepsze Centrum Handlowe Roku. MAPIC Award to najbardziej rozpoznawalna międzynarodowa nagroda, wyróżniające najbardziej innowacyjne i kreatywne projekty na rynku nieruchomości komercyjnych. Forum Gdańsk jest unikalnym projektem reprezentującym Polskę w tegorocznej edycji nagrody. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: mapic.com

Forum Gdańsk represents Poland in final of MAPIC World Awards
Forum Gdańsk represents Poland in final of MAPIC World Awards in category Best Shopping Center. MAPIC Awards is one of the most noticeable international award, recognizing excellence, innovation and creativity in the retail real estate industry worldwide. Forum Gdańsk is an unique project representing Poland at this year edition of Awards as a great new icon of Poland, recognizable around the world. To learn more, please visit: mapic.com
Zakończył się kolejny etap modernizacji Platana w Zabrzu

Artykuł prasowy
26.10.2018

Kolejny etap modernizacji centrum handlowego Platan w Zabrzu został zaprojektowany jako odpowiedź na najsilniejsze trendy w projektowaniu galerii handlowych na całym świecie. Dzięki modernizacji odwiedzający mogą korzystać z powiększonej strefy rozrywkowej oraz restauracyjnej. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: renews.pl

Platan in Zabrze new stage of modernization is now open!|
The new area of shopping center has been designed as answer to the emerging trends in shopping centers design. Thanks to modernization, Platan’s visitors can benefit from the enlarged entertainment and restaurants area. To learn more, please visit: renews.pl
Dziś inwestorzy i operatorzy hotelowi szukają miejsc z "duszą"

Komentarz ekspercki
01.10.2018

W portalu Property Desing ukazał się komentarz ekspercki Jocelyn Fillard, Dyrektora ds. Architektury i Partenra SUD Architectes. – Na przestrzeni ostatnich 20 lat, czyli od momentu, kiedy powstały nasze pierwsze projekty w Polsce, ten kraj bardzo się zmienił. Zmieniła się też architektura i trendy, które wyznaczają kierunek rozwoju. Jeszcze 20 lat temu wyznacznikiem luksusu i prestiżu warszawskich hoteli były wysokie, nowe budynki, które jako jedne z pierwszych zaczęły tworzyć skyline miasta. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę: Propertydesign.pl
Serenada wśród najlepszych centrów handlowych roku nagrodzonych przez Eurobuild

Artykuł prasowy
29.09.2018

Centrum handlowe Serenda w Krakowie zajęło drugie miejsce w kategorii – Shopping Centre of the Year Eurobuild Awards. SUD Architectes zaprojektowało wnętrza centrum Serenada, odpowiadając na najmocniejsze trendy w projektowaniu tego typu powierzchni na całym świecie. Eurobuild Awards nagradza najlepsze projekty w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę: eurobuildcee.com

Serenada among the best shopping centers of the year by Eurobuild
Serenada shopping mall in Kraków won the second prize as Shopping Centre of the Year Eurobuild Awards. SUD Architectes made Serenada interiors design as an answer to the emerging trends in retail space design. Eurobuild awards best real estate projects in Poland and in CEE region. To learn more, please visit: eurobuildcee.com
Najważniejsze inwestycje w Warszawie 2018. Budynki, które zmieniły miasto

Artykuł prasowy
26.09.2018

Europejski znalazł się na drugim miejscu wśród najważniejszych inwestycji w Warszawie otwartych w 2018 roku, w zestawieniu przygotowanym przez portal Naszemiasto.pl. Projekt rewitalizacji powstał w pracowni SUD Architectes. Europejski został otwarty w czerwcu tego roku, powracając na mapę ulubionych miejsc Warszawiaków. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę: warszawa.naszemiasto.pl

The most important projects in Warsaw 2018. Buildings which changed the city
Europejski took the second position among the most important projects opened in 2018 in Warsaw in the rank by portal Naszemiasto.pl. Revitalization was designed by SUD Architectes. Opened in June 2018 Europejski become a well-known meeting place for Warsaw residents again. To learn more, please visit: warszawa.naszemiasto.pl
Rewitalizacja. Pewnego razu w starych murach, czyli o trudnej sztuce rewitalizacji w Polsce

Wydarzenia
26.09.2018

Paweł Marczak, Project Manager w pracowni SUD Architectes wziął udział w dyskusji na temat trudnej sztuki rewitalizacji, podczas VIII edycji Property Forum – jednego z najważniejszych wydarzeń na rynku nieruchomości w Polsce. Jak powiedział – Ważne jest, by zostawić po sobie przestrzeń zorganizowaną, by ludzie ją lubili i to jest największe wyzwanie. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę: propertynews.pl

Revitalisation. Once upon a time within old walls or, the difficult art of revitalization in Poland
Paweł Marczak, Project Manager at SUD Architectes took part in discussion regarding difficult art of revitalization during the VIII edition of Property Forum – one of the key events on the Polish real estate market. As he told: It is important to design organized space for people to like it and it is the biggest challenge. To learn more, please visit: propertynews.pl
Dwa projekty SUD Architectes z nagrodą Prime Property Prize 2018

Nagrody
20.09.2018

Dwie inwestycje zaprojektowane przez architektów z pracowni SUD Architectes zdobyły główną nagrodę w tegorocznej edycji Prime Property Prize. Europejski zdobył najwyższą nagrodę jako Inwestycja Roku Rynek Hotelarski, natomiast Forum Gdańsk zostało nagrodzone w kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Handlowej. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę: propertynews.pl

Two projects designed by SUD Architectes won Prime Property Prize 2018
Two projects designed by SUD Architectes won the Prime Property Prize. Europejski as the Best Hotel of the Year and Forum Gdańsk was awarded as the Best Retail Space of the Year. To learn more, please visit: propertynews.pl
Ruszyła budowa II etapu Bulwarów Książęcych

Artykuł prasowy
18.09.2018

Spółka BPI Real Estate Poland rozpoczęła budowę drugiego etapu Bulwarów Książęcych na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu. Projekt pracowni SUD Architectes nawiązuje do trendu powstawania minicities z bogatą ofertą usługową. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę: eurobuidcee.com

Construction works of the second phase of Bulwary Książęce just started.
BPI Real Estate Poland started construction works on the second phase of Bulwary Książęce in Wrocław. The project designed by SUD Architectes represent the trend of minicities inside the city district with vast range of retail offer. To learn more, please visit: eurobuidcee.com
Hotel Europejski na liście „Time’a” – 100 najlepszych miejsc na świecie.

Artykuł prasowy
29.08.2018

Otwarty w czerwcu Raffles Europejski Warsaw znalazł się na “World’s Greatest Places 2018” przygotowanej przez amerykański magazyn „Time”. SUD Architectes odpowiadało za całościowy projekt rewitalizacji budynku. Cieszę się, że Europejski dzięki rewitalizacji odzyskał swą dawną świetność by ponownie stać się miejscem spotkań Warszawiaków – komentuje Jocelyn Fillard, Dyrektor ds. Architektury, Partner w SUD Architectes.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę: time.com

Hotel Europejski among the 100 World’s Gratest Places by “Time”
Reopened in June Raffles Europejski Warsaw is list on the World’s Greatest Places 2018 by American magazine “Time”. SUD Architectes was responsible for the revitalization project. Thanks to revitalization Europejski regained its former splendor to become a well-known meeting point for Warsaw residents again – Jocelyn Fillard, Architecture Director and Partner at SUD Architectes. To learn more, please visit: time.com
Europejski powraca by zachwycać na nowo

Informacja prasowa
08.08.2018

Europejski nieprzerwanie od ponad 160 lat funkcjonuje w tkance miejskiej Warszawy, zapisując się w świadomości mieszkańców miasta. Po niespełna czterech latach przebudowy i dziesięciu latach prac projektowych, dzięki pracy architektów z renomowanej pracowni SUD Architectes, budynek odzyskał swój dawny blask i elegancję.