Dworzec PKP Katowice Train Station

Katowice
Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 1 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 2 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 3 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 4 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 5 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 6 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 7 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 8 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 9 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 10 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 11 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 12 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 13 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 14 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 15 Dworzec PKP Katowice Train Station - zdjęcie 16
Klient / Client
Galeria Katowicka sp. z o.o. (Neinver Polska), PKP S.A.
Program
Przebudowa dworca kolejowego PKP w Katowicach w ramach realizacji wielofunkcyjnego centrum Galeria Katowicka.The reconstruction of the Katowice PKP train station as part of the realisation of the multi-functional center Galeria Katowicka.
Powierzchnia całkowita / Total Area
Total surface 6100 m2. Commercial surface 1474 m2. Quantity of shops 31. Quantity of passengers per year -12 milion.
Faza / Phase
Prace koncepcyjne / prace WZiZT : 2007-2009 Projekt wielobranżowy, uzyskanie pozwolenia na budowę: 2010 Wielobranżowy Projekt Przetargowy: 2010 Prace budowlane – nadzory autorskie: 2010-2013Concept works / WZiZT works: 2007-2009 Multibranch Building Project with the Building Permit obtention: 2010 Multibranch Tender Project: 2010 Construction works – author’s supervision: 2010-2013