The House

Mazowieckie
The House - zdjęcie 1 The House - zdjęcie 2 The House - zdjęcie 3 The House - zdjęcie 4 The House - zdjęcie 5 The House - zdjęcie 6 The House - zdjęcie 7 The House - zdjęcie 8 The House - zdjęcie 9 The House - zdjęcie 10 The House - zdjęcie 11 The House - zdjęcie 12 The House - zdjęcie 13
Klient / Client
PrywatnyPrivate
Program
Projekt znajduje się na działce z widokiem na rzekę. Głównym życzeniem klienta było mieć miejsce do wyjścia z widokiem na wodę, przyrodę i słońce przez cały dzień. Aby osiągnąć ten wynik, projektanci zagrali różnymi objętościami, przełamując bryłę budynku i wprowadzając naturalne światło i widoki do prawdziwego serca domu. Życie dzienne tego domu jest w pełni zorganizowane na podwyższonym poziomie 0, co umożliwia panoramiczny widok na rzekę i otaczającą ją przyrodę. Nocne życie znajduje się na poziomie +1, a parking, zajęcia sportowe i wellness znajdują się w piwnicy z naturalnym światłem. Architektura budynku jest syntezą lokalnych specyfikacji architektonicznych i nowoczesnego podejścia projektowego, które nadaje współczesny smak otoczeniu.The project is located on a plot facing the river. The main wish of the client was to have a place to leave with view on the water, the nature and sun all day long within the building. In order to achieve this result we played with different volumes, breaking the massing of the building and bringing then natural light and views at the real heart of the house. The day life of this home is fully organized at the elevated level 0 that is allowing then panoramic views on the river and the nature around. The night life is located at the level +1 and the car park, sport activities and wellness are in the basement still with natural light. The architecture of the building is a synthesis between the local architectural specifications and a modern design approach that is bringing a contemporary flavor within the surroundings.
Powierzchnia całkowita / Total Area
800 sqm
Faza / Phase
Oddany do użytku Project realised