Stacja metra Stadion Narodowy

Warszawa
Stacja metra Stadion Narodowy  - zdjęcie 1 Stacja metra Stadion Narodowy  - zdjęcie 2 Stacja metra Stadion Narodowy  - zdjęcie 3 Stacja metra Stadion Narodowy  - zdjęcie 4 Stacja metra Stadion Narodowy  - zdjęcie 5 Stacja metra Stadion Narodowy  - zdjęcie 6 Stacja metra Stadion Narodowy  - zdjęcie 7 Stacja metra Stadion Narodowy  - zdjęcie 8 Stacja metra Stadion Narodowy  - zdjęcie 9 Stacja metra Stadion Narodowy  - zdjęcie 10
Klient / Client
Egis Polska
Program
Budowa nowej stacji metra Stadion C-14, w ramach realizacji II linii metra warszawskiego, czerwiec 2011- marzec 2015.The construction of a new metro station Stadion C-14 within the realisation of the second metro line in Warsaw, June 2011 - March 2015
Powierzchnia całkowita / Total Area
29 950 m2 of total surface; 185 465 m3 of total volume
Faza / Phase
Projekt wykonawczy, nadzory architektoniczne oraz wsparcie architekta na budowie.The execution project, supervisions and the architect's support on the construction site.