Expo 2022

Łódź
Expo 2022 - zdjęcie 1 Expo 2022 - zdjęcie 2 Expo 2022 - zdjęcie 3 Expo 2022 - zdjęcie 4 Expo 2022 - zdjęcie 5 Expo 2022 - zdjęcie 6
Klient / Client
Miasto Łódź, we współpracy z Deloitte PolskaThe City of Łódź in the collaboration with Deloitte Polska
Program
Projekt obejmuje Studium Wykonalności, Strategię Promocji i Aplikację przy ubieganiu się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji Wystawy International EXPO 2022 we współpracy z Deloitte Consulting S.A. Wystawa International EXPO organizowana jest pomiędzy Wystawami Światowymi. Ma tematykę zawężoną do jednego konkretnego problemu, prezentuje technologiczny i cywilizacyjny postęp danego regionu. International EXPO trwa od trzech tygodni do trzech miesięcy. Główną atrakcją wystawy są pawilony przygotowane przez kraje, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz korporacje i firmy. Najbliższe International EXPO odbędzie się w Astanie (Kazachstan) w 2017 roku. Koncepcja przestrzenna opracowana przez SUD Architekt Polska obejmuje zagospodarowanie tymczasowe i docelowe terenu Wystawy, o powierzchni około 25 ha, położonego w Nowym Centrum Łodzi. Przedmiotem projektu jest urbanistyka oraz rozwiązania architektoniczne poszczególnych budynków, pełniących tymczasowo funkcje ekspozycyjne oraz usługowe związane z EXPO. Projekt zakłada przekształcenie funkcjonalne i architektoniczne części obiektów, którego celem będzie wprowadzenie docelowych funkcji komplementarnych z przyjęto strukturą Nowego Centrum Łodzi.

BIE (Bureau International des Expositions) wyda odpowiedź o wyborze miasta organizującego EXPO 2022 w listopadzie bieżącego roku. Preparation of the feasibility study, promotion strategy and application in connection with the application of the Republic of Poland for the right to host the 2022 International EXPO in Lodz in cooperation with Deloitte Consulting S.A. The concept project includes the development of temporary and permanent buildings in the exhibition area , on a site of 25.2 ha, located in the New Center of Lodz . The project consist of an urban as well as architectural design of individual buildings, performing function of a temporary exhibition and services related to the EXPO needs. The project objective is also to transform the function and architecture of the buildings, introducing target complementary functions of the adopted structure of the New Centre of Łódź, creating a new part of the city from revitalized area.

Response from the Bureau International des Expositions (BIE) in November 2017 for the city of Łódź
Powierzchnia całkowita / Total Area
Usable area 250 332 m2; Total building area 315 291 m2; Total volume: 1 578 944 m3
Faza / Phase
Projekt Koncepcyjny, przygotowanie materiałów do Studium Wykonalności oraz Aplikacji.EXPO 2022 Łódź Poland CITY RE:INVENTED [click here] Concept Project, preparation of the materials for The Feasibility Study and the Application.