Atrium Promenada Phase 1

Warszawa
Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 1 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 2 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 3 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 4 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 5 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 6 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 7 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 8 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 9 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 10 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 11 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 12 Atrium Promenada Phase 1 - zdjęcie 13
Klient / Client
Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Promenada 2 Sp.k.Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Promenada 2 Sp.k.
Program
Modernizacja i rozbudowa jednego z najstarszych, a zarazem najważniejszych centrów handlowych i rozrywkowych "pierwszej generacji" działających w Warszawie w celu osiągnięcia współczesnego i funkcjonalnego obiektu o ujednoliconej formie architektonicznej. Program pierwszej i drugiej fazy polegał na ulepszeniu fasady i głównego wejścia do budynku. Inspirowane retro stylem "Grands Magasins" kształty z nowoczesną architekturą oferują nową jakość elegancji i komfortu w centrum handlowym o bogatej historii.Modernisation and extension of one of the oldest and most important ”first generation” shopping and entertainment centers operating in Warsaw in order to achieve a contemporary and functional object with a consistent and unified architectural form. The program of the phases I and II consisted of improving the facade and the entrance to the building. The grands magasins–inspired retro style shapes with the modern architecture offer a new quality of elegance and enjoyable comfort in this shopping mall with a rich history.
Powierzchnia całkowita / Total Area
Building area - 2275m2; Total area - 7199m2; Planned development area 3338 m2.
Faza / Phase
Modyfikacja istniejącej koncepcji, koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany zamienny, pozwolenie na budowę otrzymane w 2014, projekt przetargowy, nadzory na budowie. Faza I ukończona w marcu 2016.The modification of the previous concept design, multibranch concept project, amended building permit design, BP decision obtained in 2014, tender design project, supervision on the site. The execution of Phase 1 finished in March 2016.