Grand Central Katowice

Katowice
Grand Central Katowice - zdjęcie 1
Klient / Client
Galeria Katowicka sp. z o.o. Galeria Katowicka sp. z o.o.
Program
Projekt architektoniczny i budowa nowego budynku biurowego z funkcją handlową, jako integralnej części istniejącego centrum wielofunkcyjnego Galeria Katowicka.The architectural project and the construction of a new office building with the commercial function, as an integral element of the existing Galeria Katowicka multi-functional centre.
Powierzchnia całkowita / Total Area
Total GLA 21 411 m2; total surface 22 447 m2; office surface 16 819 m2; commercial surface 4 593 m2;
Faza / Phase
Koncepcja projektowa, projekt wielobranżowy, projekt budowlany, projekt przetargowy, nadzór autorski. Przewidywane oddanie obiektu w 2017. Concept design, multi - branch design, building permit design, tender design, author’s supervision. Realisation planned in 2017.