Muzeum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańsk

Gdańsk
Muzeum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańsk - zdjęcie 1 Muzeum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańsk - zdjęcie 2 Muzeum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańsk - zdjęcie 3 Muzeum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańsk - zdjęcie 4
Klient / Client
Forum Radunia sp. z o.o.Forum Radunia Ltd
Program
Konkurs na opracowanie koncepcji budynku muzeum oraz kosztorysu.Competition for a concept project of the Museum of the Historic Heritage of the City of Gdańsk building and the development costs' estimate.
Powierzchnia całkowita / Total Area
2 800 m2 netto
Koszt całkowity / Total Cost
14 977 530 pln
Faza / Phase
Konkursowy projekt koncepcyjny, 2012.Competition concept project, 2012.