Hotel Europejski

Warszawa
Hotel Europejski - zdjęcie 1 Hotel Europejski - zdjęcie 2 Hotel Europejski - zdjęcie 3 Hotel Europejski - zdjęcie 4
Klient / Client
H.E.S.A Sp. z o.o.H.E.S.A., Raffles
Program
Dla tego wyjątkowego obiektu SUD Polska dostarczył projekt architektoniczno-inżynieryjny od koncepcji do projektu wykonawczego i nadzoru prac budowlanych. Kompleks o łącznej powierzchni 28 000 m2 jest bardzo zróżnicowany i łączy w sobie 5 gwiazdek Raffles z pałacem, 3 000 m2 luksusowej powierzchni handlowej i 7 000 m2 biur klasy A. Aby zrealizować ten projekt, SUD Polska odnowił prestiżowy budynek z XIX wieku, dodając dwa piętra na szczycie i wykopując 4 podziemne poziomy pod istniejącym dziedzińcem. Otwarcie to poświęcenie 10 lat ciężkiej pracy pomiędzy pierwszymi szkicami w 2008 r. I otwarciem w 2018 r. PROPERTY PRIZE 2018For this exceptional project SUD Polska has provided the architectural and engineering design from the concept to the execution design and construction site supervision. With a total build area of 28 000 m2, this project is a real mixed use combining the Raffles 5 stars + palace, 3 000 m2 of luxurious retail and 7 000 m2 of class A offices. To realise this program SUD has refurbished a prestigious classified building from the XIX century, adding two floors on the top and digging 4 underground levels under the existing courtyard. This opening is the consecration of 10 years of hard work between the first sketches in 2008 and the opening in 2018. PROPERTY PRIZE 2018
Powierzchnia całkowita / Total Area
Total GBA 28 852 m2; Total GLA 2755 m2.
Faza / Phase
Budynek otwarty w 2018 roku.Building completed in 2018.