Serenada

Kraków
Serenada - zdjęcie 1 Serenada - zdjęcie 2 Serenada - zdjęcie 3 Serenada - zdjęcie 4 Serenada - zdjęcie 5 Serenada - zdjęcie 6
Klient / Client
Centrum Serenada sp. z o.o. (Mayland Real Estate)Centrum Serenada sp. z o.o. (Mayland Real Estate)
Program
Nowoczesny kompleks usługowo-rozrywkowy o architekturze wpisującej się w ramy zrównoważonego rozwoju, z bogatą ofertą rozrywkową i lifestylową. Centrum zapewnia miejsce dla 160 sklepów, różne imprezy sceniczne, strefy dla dzieci i miejsca pracy coworkingu.
Projekt składa się z:
- nowego centrum handlowego – Serenada,
- połącznia z istniejącym w sąsiedztwie centrum handlowym - Krokus. Firmie SUD powierzono misję zaprojektowania wnętrz dla całego kompleksu. Creation of a brand-new sustainable architecture mixed-use complex including diversified entertainment and lifestyle offer of 160 shops, different stage events, child zones and coworking workplaces. The project consists of:
- creation of a new shopping centre - Serenada.
- connexion with the existing adjacent shopping centre - Krokus.
SUD has been assigned with the interior design mission for the entire complex.
Powierzchnia całkowita / Total Area
Building area 29 000 2; Use area 78 000 m2; Total area 100 000 m2; GLA 42 000 m2
Faza / Phase
Projekt koncepcyjny wnętrz, konsultacje projektu budowlanego, projekt przetargowy wnętrz, nadzór autorski projektu wnętrz, 2014-2017.Interior concept project, building project consultations, interior tender project, author's supervision of the interior project execution, 2014-2017.