Forum Gdańsk

Gdańsk
Klient / Client
Forum Gdańsk (Multi Development Poland)Forum Gdańsk (Multi Development Poland)
Program
Wielofunkcyjny kompleks urbanistyczny, który składać się będzie z nowoczesnego centrum handlowego, kin, restauracji, budynku biurowego i parkingu na 1025 samochodów i adaptacji historycznego budynku sióstr Elżbietanek. Projekt położony w pobliżu Starówki stanowi unikatowe przedsięwzięcie na skalę Polski ze względu na skomplikowane rozwiązania inżynieryjne, mające na celu częściowe przykrycie torów kolejowych i jednoczesne włączenie kanału rzecznego jako integralnej części budowli. W rezultacie Forum Gdańsk stanie się największym i najbardziej zdumiewającym centrum handlowym o wyjątkowej jakości usług w regionie. A mixed-use complex including a modern shopping center, restaurants, cinemas, offices and parking for 1025 cars. Located in close neighborhood of the Gdańsk Old City, the project is unique due to complex engineering solutions providing cover of the adjecent railway tracks and integration of existing river canal inside the shopping mall. The program also includes a restored and adapted historical covent building. Forum Gdańsk is to be the main shopping and leisure destination the region.
Powierzchnia całkowita / Total Area
Total surface 148 500 m2; Surface GLA 62 000 m2; Surface GBA 116 000 m2.
Faza / Phase
Projekt wykonawczy, nadzory autorskie na budowie, 2014-2017

The June 2017 drone film about the construction [click here] Execution project, author's supervision on the construction site, 2014-2017
Forum Gdańsk - zdjęcie 1 Forum Gdańsk - zdjęcie 2 Forum Gdańsk - zdjęcie 3 Forum Gdańsk - zdjęcie 4 Forum Gdańsk - zdjęcie 5 Forum Gdańsk - zdjęcie 6 Forum Gdańsk - zdjęcie 7 Forum Gdańsk - zdjęcie 8 Forum Gdańsk - zdjęcie 9 Forum Gdańsk - zdjęcie 10 Forum Gdańsk - zdjęcie 11 Forum Gdańsk - zdjęcie 12 Forum Gdańsk - zdjęcie 13 Forum Gdańsk - zdjęcie 14 Forum Gdańsk - zdjęcie 15 Forum Gdańsk - zdjęcie 16