Platan

Zabrze
Platan - zdjęcie 1 Platan - zdjęcie 2 Platan - zdjęcie 3 Platan - zdjęcie 4
Klient / Client
RockcastleRockcastle
Program
Rozbudowa i przebudowa istniejącego centrum handlowego w centrum Zabrza. Projekt zawiera zintegrowany parking wielopoziomowy, nowe kino, powiększoną strefę gastronomiczną i nowoczesny klub fitness. Fasada tego wielofunkcyjnego obiektu nawiązuje do historycznych zabudowań huty w Zabrzu przez użycie lokalnie występujących materiałów wykończeniowych.
Ze względu na trwające parce projektowe końcowy efekt może się różnić od zaprezentowanego na wizualizacjach.Refurbishment and extension of an existing shopping centre in the Zabrze city center. The project includes integrated multilevel parking, new cinema, extended foodcourt and a trendy modern fitness club. The mixed-use complex external appereance refers to the historical buildings of the Zabrze steelworks due to the use of local Silesia region finishing materials.

Taking into account the ongoing design work, the final effect may be different from the one presented on the visualizations.
Powierzchnia całkowita / Total Area
52 300 sqm
Faza / Phase
oddanie do użytku w 2018 rokudelivery in 2018