Bulwary Książęce

Wrocław
Klient / Client
BPI Wrocław Sp. z o.o.BPI Wrocław sp. z o.o.
Program
Projekt zagospodarowania terenu dla wielofunkcyjnego kompleksu mieszkalno - usługowo - biurowego z dwu-kondygnacyjnym garażem podziemnym, zlokalizowanego na Kępie Mieszczańskiej przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu. Głównym jego wyzwaniem było zrekonstruowanie nieistniejącej obecnie części miasta na wyspie, tworząc współczesne budynki, które spełniają wymagania dzisiejszych mieszkańców. Przedsięwzięcie wpisuje się w panoramę i atmosferę współczesnego miasta z jednoczesnym poszanowaniu historii i architektury jego starówki. Urban planning project for the multifunctional residential, services and office complex with the two level underground parking located on Księcia Witolda street, Kępa Mieszczańska Island in Wroclaw. Its main challenge was to reconstitute a part of the now-disappeared city on the island with contemporary buildings that meet the demands of today's inhabitants. The project fits into the city's panorama and atmosphere with respect of the history and the architecture of the Old Town.
Powierzchnia całkowita / Total Area
Total surface 23 133 m2; PUM 9 348 m2; Volume 84 366 m3
Faza / Phase
Asysta przy projekcie nowego MPZP, koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, nadzory autorskie na budowie, 2014-2018.Assistance at the new MPZP project, architectural concept, building project, tender project, execution project, author's supervision on the site, 2014-2018.
Bulwary Książęce - zdjęcie 1 Bulwary Książęce - zdjęcie 2 Bulwary Książęce - zdjęcie 3 Bulwary Książęce - zdjęcie 4 Bulwary Książęce - zdjęcie 5 Bulwary Książęce - zdjęcie 6 Bulwary Książęce - zdjęcie 7 Bulwary Książęce - zdjęcie 8 Bulwary Książęce - zdjęcie 9 Bulwary Książęce - zdjęcie 10 Bulwary Książęce - zdjęcie 11 Bulwary Książęce - zdjęcie 12 Bulwary Książęce - zdjęcie 13 Bulwary Książęce - zdjęcie 14