Centralna Park

Warszawa
Centralna Park - zdjęcie 1 Centralna Park - zdjęcie 2 Centralna Park - zdjęcie 3 Centralna Park - zdjęcie 4 Centralna Park - zdjęcie 5 Centralna Park - zdjęcie 6 Centralna Park - zdjęcie 7 Centralna Park - zdjęcie 8
Klient / Client
XCity Investment sp. z o.o.XCity Investment sp. z o.o.
Program
Zespół budynków biurowo – usługowych i hotelu w ramach zagospodarowania terenu w ścisłym centrum Warszawy, wzdłuż północnej pierzei Al. Jerozolimskich, między ulicami Al. Jana Pawła II i Żelazną . Kompleks składa się z czterech budynków biurowych i budynku hotelowego, posadowionych na budynku 'podium’ mieszczącym przestrzenie handlowe i garaże na 800 miejsc. Cały zespół umieszczony będzie bezpośrednio na płycie przekrywającej tunel kolei średnicowej i WKD i będzie połączony funkcjonalnie z wejściem do Galerii Zachodniej Dworca PKP Warszawa Centralna. Na dachach niższej partii budynków przewidziano rodzaj ogólnodostępnego ogrodu miejskiego.Offices - services complex with hotel function within the project of the urban planning concept for the space in the center of the capital, along Al. Jerozolimskie and between Aleja Jana Pawła II and Żelazna street. The proposed complex will comprise four office buildings and a hotel situated on the podium building accommodating beneath the commercial spaces and parking for 800 cars. It will be located directly on the plate overlapping the diametrical tunnel and WKD railway and operably linked to the entrance to the Western Gallery of W-wa Centralna. Publicly accessible urban garden is planned on the roofs of the lower part of the buildings.
Powierzchnia całkowita / Total Area
Total usable surface 122 445 m2
Faza / Phase
Koncepcja zagospodarowania terenu, koncepcja architektoniczna, 2014-2015.Urban planning concept, architectural concept, 2014-2015.