O nas About Us

Sud Architekt Polska sp. z o.o., polski oddział francuskiego konsorcjum Sud Architectes i Sud Groupe z siedzibą w Lyonie, jest studiem architektonicznym usytuowanym w Warszawie i działającym na terenie całej Polski.

Sud Architectes zostało stworzone na początku lat osiemdziesiątych przez dwóch partnerów Bertrand de La Garde oraz Jean-Marc Pivot. Nasza firma zatrudnia około 100 architektów, inżynierów i urbanistów na terytorium Francji, działających w szerokim zakresie projektowania architektonicznego.

Sud Architekt Polska Sp. z o.o. zostało stworzone w roku 1996. Obecnie współpracujemy z 85 architektami w Warszawie, dwudziestu dziewięciu z nich posiada uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń.

W 2016 roku obroty naszej firmy pochodzące z działalności projektowej architektonicznej i inżynieryjnej osiągnęły ponad 31 mln złotych oraz blisko 50 mln złotych we Francji.

Specjalizujemy się w projektach centrum wielofunkcyjnych, handlowych i rozrywkowych, użyteczności publicznej, komunikacji i transportu, budynków biurowych, hoteli i budynków mieszkalnych, rewitalizacji obiektów historycznych.

Dysponując wykwalifikowanym zespołem specjalistów, działamy jako Główny Architekt Prowadzący, na każdym etapie projektu: od studium wykonalności, przez WZiZT, MPZP i uzyskanie pozwolenia na budowę, po fazę przetargową i wykonawczą wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Poza projektowaniem architektonicznym, gwarantujemy wykonanie pełnego zakresu prac we współpracy z naszymi sprawdzonymi, długoletnimi partnerami z dziedzin: konstrukcji, instalacji, projektów drogowych, z ekspertami PPOZ, BHP i Sanepid, oświetlenia i projektowania wnętrz.

Sud Architekt Polska sp. z o.o. , as the Polish branch office of the French consortium Sud Architectes and Sud Groupe based in Lyon, is the architectural studio situated in Warsaw and operating within the entire Poland.

SUD Architectes was created at the beginning of the eighties by two partners Bertrand De Lagarde and Jean-Marc Pivot. Our firm employs approximately 100 architects, engineers and town planners on the territory of France, working on the different designing fields.

Sud Architekt Polska sp. z o.o. was created in 1996. At present, we are collaborating with 85 architects in Warsaw; twenty nine of them are licensed.

In 2016, our firm’s turnover obtained from the architectural – engineering design activity has reached over 31 M PLN in Poland and nearly 50 M PLN in France.

We specialise in the multifunctional centres, retail and leisure, public use, communication and transport, office buildings, hotel and residential developments, revitalisation of the historic buildings.

We act as the Main Architect on each design stage:  from feasibility studies, through WZiZT, MPZP and building permits obtentions, tender and execution design with authors’ supervision.

Apart from architecture, we guarantee full scope of works with the involvement our trustful partners:  structural engineers, mechanical & electrical engineers, road design, PPOZ, BHP and Sanepid experts, lighting design, interior design.