Forum Gdańsk

Gdańsk
Forum Gdańsk - zdjęcie 1 Forum Gdańsk - zdjęcie 2 Forum Gdańsk - zdjęcie 3 Forum Gdańsk - zdjęcie 4 Forum Gdańsk - zdjęcie 5
Klient / Client
Forum Gdańsk (Multi Development Poland)Forum Gdańsk (Multi Development Poland)
Program
Wielofunkcyjny kompleks urbanistyczny, który składać się będzie z nowoczesnego centrum handlowego, kin, restauracji, budynku biurowego i parkingu na 1025 samochodów i adaptacji historycznego budynku sióstr Elżbietanek. Projekt położony w pobliżu Starówki stanowi unikatowe przedsięwzięcie na skalę Polski ze względu na skomplikowane rozwiązania inżynieryjne, mające na celu częściowe przykrycie torów kolejowych i jednoczesne włączenie kanału rzecznego jako integralnej części budowli. W rezultacie Forum Gdańsk stanie się największym i najbardziej zdumiewającym centrum handlowym o wyjątkowej jakości usług w regionie. A mixed-use complex including a modern shopping center, restaurants, cinemas, offices and parking for 1025 cars. Located in close neighborhood of the Gdańsk Old City, the project is unique due to complex engineering solutions providing cover of the adjecent railway tracks and integration of existing river canal inside the shopping mall. The program also includes a restored and adapted historical covent building. Forum Gdańsk is to be the main shopping and leisure destination of the region.
Powierzchnia całkowita / Total Area
62 000 m2 of GLA - Shopping gallery with multiplex cinema.
Faza / Phase
- Prace koncepcyjne: 2012 - Wielobranżowy Projekt Budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 2012-13 -Wielobranżowy Projekt Przetargowy: 2013 -Projekt wykonawczy: 2014 - Prace budowlane – nadzór autorski: 2013-17 - Concept project: 2012 - Multibranch building project and the obtention of the building permit: 2012-13 -Mulitbranch tender project: 2013 -Execution project: 2014 -Construction works – author's supervision on the site: 2013-17