Bulwary Książęce Phase 2

Wrocław
Bulwary Książęce Phase 2 - zdjęcie 1 Bulwary Książęce Phase 2 - zdjęcie 2 Bulwary Książęce Phase 2 - zdjęcie 3
Klient / Client
BPI Wrocław Sp. z o.o.BPI Wrocław sp. z o.o.
Program
Etap II wielofunkcyjnego kompleksu mieszkalno - usługowego z dwu-kondygnacyjnym garażem podziemnym, zlokalizowanego na Kępie Mieszczańskiej przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu. Głównym wyzwaniem projektu było zrekonstruowanie nieistniejącej obecnie części miasta na wyspie, tworząc współczesne budynki, które spełniają wymagania dzisiejszych mieszkańców. Przedsięwzięcie wpisuje się w panoramę i atmosferę współczesnego miasta z jednoczesnym poszanowaniu historii i architektury jego starówki. The second phase of a multifunctional residential, services and office complex with the two level underground parking located on Księcia Witolda Street, Kępa Mieszczańska Island in Wrocław. The main challenge of the BULWARY KSIĄŻĘCE project, or "The Royal Shores", was to reconstitute a part of the now-disappeared city on Kepa Mieszczanska Island with contemporary buildings that meet the demands of today's inhabitants. The project fits into the city's panorama and atmosphere with respect of the history and the architecture of the Old Town.
Powierzchnia całkowita / Total Area
Total surface 28 555 m2; PUM 9 640 m2; Volume 105 792 m3
Faza / Phase
Asysta przy projekcie nowego MPZP, koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, nadzory autorskie na budowie, 2014-2018.Assistance at the new MPZP project, architectural concept, building project, tender project, execution project, author's supervision on the site, 2014-2018.